Porady praktyczne – doradztwo – Synthos Agro

 

SŁOWNIK POJĘĆ NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH W OCHRONIE ROŚLIN

 

 • adiuwant - substancja pomocnicza znajdująca się w preparatach handlowych obok substancji czynnej lub też dodawana do cieczy użytkowej poprawiająca właściwości fizyczne cieczy użytkowej.
 • agrofag - niepożądany organizm (owad, bakteria, grzyb, nicień, chwast, wirus, gryzoń) szkodliwy dla roślin uprawnych.
 • bakterioza - choroba roślin powodowana przez bakterie.
 • substancja czynna - biologicznie czynny składnik formy użytkowej środka ochrony roślin.
 • czynnik chorobotwórczy - czynniki biotyczne (grzyby, bakterie, wirusy) lub abiotyczne (fizjologiczne, niepasożytnicze) powodujące choroby roślin.
 • faza wzrostu rośliny - określony przedział czasowy we wzroście roślin
 • nazwa handlowa środka ochrony roślin - nazwa nadawana przez producenta
 • objawy chorobowe - objawy porażenia roślin przez czynnik chorobotwórczy
 • warstwa cieczy użytkowej - ilość środka ochrony roślin pozostająca na roślinie po jej opryskaniu i wyparowaniu kropli wody
 • zawiesina - ciecz użytkowa środka ochrony roślin składająca się z cząstek zawieszonych w cieczy, zwykle w wodzie lub oleju
 • znoszenie- powodowane wiatrem przemieszczanie się przemieszczanie się cieczy użytkowej środka ochrony roślin poza zamierzony obszar
 • żywiciel- organizm stanowiący pokarm dla sprawcy choroby , dla szkodnika
 • antidotum – substancja stosowana w celu zapobiegania skutkom zatrucia środkiem ochrony roślin
 • ciecz użytkowa – woda (lub olej), w której rozcieńczono środek ochrony roślin, przygotowana do opryskiwania
 • dawka – ilość środka ochrony roślin, określona w etykiecie, stosowana na roślinę lub powierzchnię upraw
 • fitotoksyczność – toksyczne działanie środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, dymów itp. na rośliny
 • fungicyd – środek grzybobójczy
 • herbicyd – srodek chwastobójczy
 • insektycyd – środek owadobojczy
 • infekcja - zakażenie, początek procesu chorobowego
 • karencja - liczba dni od ostatniego zabiegu opryskiwania środkiem ochrony roślin do zbioru owoców i warzyw przeznaczonych do konsumpcji
 • okres prewencji – okres zapobiegający zatruciu pszczół, zwierząt i ludzi
 • patogen - sprawca choroby rosliny ( grzyby, bakterie, wirusy )
 • prewencja – liczba godzin lub dni, w ciągu których pszczoły, zwierzęta domowe czy ludzie nie powinni stykać się z roślinami opryskiwanymi środkiem ochrony roślin
 • spadź – rosa miodowa

 

PRAKTYCZNE PORADY DLA AMATORÓW

Środki ochrony roślin produkowane przez Synthos Agro Sp. z o.o. przeznaczone do stosowania przez amatorów to:
Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, Curzate Cu 49, 5 WP, Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS, Floris AE w gotowej formie dyspensera aerozolowego.

 

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE CIECZY UŻYTKOWEJ


Zużycie cieczy użytkowej na 1 drzewo/krzew/m2
Opryskiwane rośliny    Ilość potrzebnej cieczy w litrach
Drzewa (w zależnosci od wielkości)    2-5 l na 1 drzewo
Krzewy (w zależności od wielkości)    1-2 l na 1 krzew
Rabaty kwiatowe, grządki (w zależnosci od wysokości)    1-2 l na m2
 

JAK ODMIERZYĆ POTRZEBNĄ ILOŚĆ ŚRODKA


Korzystaj z miarki dołączonej do opakowania!
W przypadku braku możliwości odmierzenia potrzebnej ilości środka przy użyciu wagi laboratoryjnej, menzurki, innej miarki, warto wiedzieć, że:
1 płaska łyżeczka    Miedzian 50 WP    2,5 g
Miedzian Extra 350 SC    5 ml
UWAGA! Łyżeczki użytej do odmierzania środków ochrony roślin nie wolno przeznaczać do innych celów. Przechowywać z dala od środków spożywczych, pasz dla zwierząt. Chronić przed dziećmi.


RADY - JAK STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN W OGRODZIE / DZIAŁCE

 

 1. Każdą chorobę czy szkodnika zwalczać tylko wtedy, kiedy jest to bezwzględnie konieczne.
 2. Nie wykonywać zabiegów na wszelki wypadek, jeżeli choroba czy szkodnik nie występują lub są bardzo nieliczne.
 3. Zwalczanie chorób i szkodników nie może być przypadkowe, lecz prowadzone w terminie, zgodnie z zaleceniami producenta.
 4. Przed przystąpieniem do zabiegu należy dokładnie przeczytać etykietę – instrukcje stosowania, zwracając szczególną uwagę na dawkowanie, środki ostrożności.
 5. Należy bezwzględnie przestrzegać okresów karencji. Przestrzeganie karencji dotyczy także roślin opryskanych przypadkowo (np. wskutek przenoszenia cieczy przez wiatr) lub uprawianych współrzędnie.
 6. Nie należy zwiększać zalecanych na opakowaniu dawek środka.
 7. Rośliny opryskiwać w bezdeszczowe i bezwietrzne dni, w godzinach porannych lub wieczornych. Unika się w ten sposób zniszczenia pszczół i wielu innych pożytecznych owadów.
 8. Tylko przy użyciu odpowiedniego opryskiwacza opryskiwanie roślin można wykonać prawidłowo. (stosowanie mioteł, pędzli itp. nie zapewni skuteczności zabiegu).
 9. Ciecz użytkową przygotować najlepiej bezpośrednio przed zabiegiem w ilości nie większej niż potrzebna.
 10. Lepiej zrobić mniejszą ilość cieczy użytkowej niż zostać z jej nadmiarem i potem musieć ją utylizować.
 11. Nie zużyte resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej dopiero po obeschnięciu opryskiwanych części roślin. Nie wylewać do kanalizacji.
 12. Pojemniki, w których przygotowywano ciecz użytkową przepłukać co najmniej trzykrotnie wodą, popłuczyny wlać do opryskiwacza i wypryskać na rośliny uprzednio opryskiwane.
 13. Wodę użytą do mycia opryskiwacza rozproszyć na powierzchni poprzednio opryskiwanej.ZACHOWANIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

 

 1. Podczas stosowania chemicznych środków ochrony roślin należy unikać kontaktu z jakąkolwiek odsłoniętą częścią ciała. W przypadku skażenia skóry czy oczu natychmiast przemyć je dużą ilością wody.
 2. W czasie przeprowadzania oprysków nie wolno jeść, pić ani palić tytoniu.
 3. Należy używać rękawic ochronnych, nosić okulary ochronne oraz odzież ochronną

 

OKRES KARENCJI

Okres karencji - (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)

 

Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC:

 • jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie – 7 dni
 • brzoskwinie - nie dotyczy
 • pomidory, ogórki, fasola – 7 dni
 • rośliny opryskane przypadkowo (np. wskutek znoszenia cieczy przez wiatr) lub uprawiane współrzędnie – 7 dni

Curzate CU 49,5 WP

 • pomidor (w gruncie i pod osłonami) - 7 dni
 • ogórek (w gruncie) - 7 dni

 


RADY - JAK POSTĘPOWAĆ Z PUSTYM OPAKOWANIEM PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

 

 1. Puste opakowania po środku ochrony roślin należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 2. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
 3. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Nie wolno ich wykorzystywać także jako surowce wtórne - nawet po najstaranniejszym umyciu.RADY – JAK UTYLIZOWAĆ NIE ZUŻYTE, PRZETERMINOWANE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

 

 1. Niezużyte, bądź przeterminowane produkty przyjmowane są przez niektóre hurtownie i centra ogrodnicze, które zajmują się sprzedażą środków ochrony roślin. W każdym innym przypadku należy skontaktować się z producentem.
 2. Pozbywanie się środków chemicznych przez różnego rodzaju odpływy, kanalizację, ścieki wodne jest nielegalne.
 3. Nie należy ich także wyrzucać do koszów na śmieci ani gromadzić na wysypiskach śmieci.
 4. Najlepiej kupować tylko niezbędną ilość każdego produktu i jak najszybciej go zużyć/zastosować.CO ROBIĆ W PRZYPADKU PODEJRZENIA O ZATRUCIE

 

 1. Należy natychmiast udać się do lekarza, informując o rodzaju stosowanego środka, a najlepiej pokazać mu opakowanie lub etykietę.
 2. Możliwy jest też kontakt z producentem środka ochrony roślin.


Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej