Fakty i mity Miedzian – doradztwo – Synthos Agro


Miedź od 100 lat wciąż ważna - FAKT

Preparaty miedziowe należą do najstarszych związków stosowanych w ochronie roślin. Pierwszym z nich była ciecz bordowska  wykorzystywana już pod koniec XIX wieku  do ochrony winnic francuskich przed mączniakiem rzekomym. W latach 20-tych XX wieku nastąpił gwałtowny rozwój fungicydów miedziowych. Są takie, które po różnych modyfikacjach stosuje się  do dziś. Bo prawdą jest, że preparaty miedziowe, które odznaczają się wysoką skutecznością w zwalczaniu chorób bakteryjnych, dobrym działaniem zapobiegającym rozwojowi chorób grzybowych, oraz niską toksycznością, to nadal najlepsza profilaktyka w ochronie roślin.

Na mocy kolejnych decyzji ministra rolnictwa - nieprzerwanie od 1961 r. tj. momentu uzyskania przez Azot  pierwszej rejestracji tymczasowej, a później od 1964 r. - daty otrzymania rejestracji stałej – MIEDZIAN 50 stosuje się do dziś w ochronie roślin uprawnych, zwłaszcza w ochronie sadów.

W międzyczasie, w roku 1997, Organika-Azot wprowadziła na rynek Miedzian w nowej formulacji - koncentratu w postaci stężonej zawiesiny. Jest to  MIEDZIAN EXTRA 350 S.C., który obok Miedzianu 50 WP stanowi  podstawę oferowanych do sprzedaży środków ochrony roślin .


Miedzian – do stosowania w IP - FAKT


Miedzian 50 WP oraz Miedzian Extra 350 S.C. mogą być wykorzystywane w sadach prowadzonych w systemie integrowanej produkcji ( IP ). Stosowanie miedzianów w terminach znacznie oddalonych od zbiorów owoców, wyklucza, bądź istotnie minimalizuje problem ewentualnych pozostałości miedzi w owocach.


FAKTY


Preparaty miedziowe zarówno te oparte na tlenochlorku jak i wodorotlenku, tlenku, czy siarczanie miedzi posiadają :

  • specyficzny mechanizm  działania polegający na stopniowym uwalnianiu jonów miedzi,     które to jony  są  zabójcze dla patogena 
  • wykazują  wysoką toksyczność w stosunku do wielu patogenów roślin  
  • wykazują bardzo małe ryzyko pojawienia się odporności  
  • charakteryzują się dużą trwałością powłoki ochronnej – przede wszystkim preparaty w formulacji S.C.
  • są dobrze dyspergowalne w wodzie  tworząc zawiesinę  

 


Pozostałości miedzi w produktach roślinnych- FAKTY

 

MRL- najwyższe dopuszczalne poziomy  pozostałości miedzi w owocach i warzywach

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w żywności i paszach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego reguluje Rozporządzenie WE nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 lutego 2005 r. oraz Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 600/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. Zgodnie z tymi przepisami, dla tych zastosowań, które posiadają miedziany,  MRL wynosi dla :

-   owoców ziarnkowych     -  5 mg/kg produktu

-   owoców pestkowych      -  5 mg/kg produktu

-   fasoli szparagowej       -  20 mg/kg produktu

-   pomidorów, ogórk ów    -  5 mg/kg produktu

-   chmiel                       - 1000mg/kg produktu

-   ziemniaki                       - 5 mg/kg produktu

-   burak cukrowy               - 5 mg/kg produktu

 

Na podstawie badań dynamiki zanikania pozostałości miedzi  w owocach i warzywach, wykonanych w 2007 r. na zlecenie naszej firmy, można stwierdzić, że poziom pozostałości miedzi w każdym rozpatrywanym przypadku,  nie przekracza ustalonych maksymalnych dopuszczalnych poziomów pozostałości (MRL) dla danego owocu lub warzywa nawet w pierwszym dniu po oprysku Miedzianem 50 WP czy Miedzianem Extra 350 SC wraz z upływem czasu pomiędzy ostatnim opryskiem a zbiorem następował spadek pozostałości miedzi w owocach i warzywach.


Miedzian a fitotoksyczność - FAKTY

 

Prawdą jest, że wszystkie preparaty miedziowe oparte czy to na wodorotlenku, tlenochlorku, tlenku, czy siarczanie miedzi mogą być fitotoksyczne.

Przy wielu zaletach takich jak trwałość i odporność na zmywanie jest to niewątpliwie ich wada. Przy nieprawidłowym stosowaniu preparaty miedziowe mogą powodować poparzenia liści oraz ordzawienia owoców. Planując więc ochronę roślin przy użyciu środków miedziowych należy o tym pamiętać.

Do uszkodzeń roślin dochodzi najczęściej wtedy, gdy preparaty miedziowe stosuje się w warunkach wysokiej wilgotności i długotrwałych opadów, a także w późniejszych terminach, gdy rozwój roślin jest zaawansowany.

Fitotoksyczność związków miedziowych obserwowana jest tylko na niektórych gatunkach roślin, zależy głównie od wrażliwości chronionej odmiany i stosowanego programu opryskiwań.  Fitotoksyczność nie zależy od użytego do opryskiwań  preparatu miedziowego.

Więcej o fitotoksyczności preparatów miedziowych w artykule doc.dr hab P. Sobiczewskiego, dr A. Bielenin, mgr S. Berczyńskiego z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.


MITY


Preparaty miedziowe zarówno te oparte na tlenochlorku jak i wodorotlenku, tlenku, czy siarczanie miedzi:

  •  mają  wpływ na korozję sprzętu ogrodniczego. Mit  - nie ma możliwości korozji sprzętu  ogrodniczego, gdy stosuje się zasady dobrej praktyki rolniczej
  •  są rozpuszczalne w wodzie

 

 

 

 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej