Powrót do listy

Komunikaty

10.08.2017

Strefy buforowe – obowiązkowe w ramach działań na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Środki ochrony roślin należą do jednych z najbardziej szkodliwych związków, na których działanie narażeni są w swej pracy także sadownicy. Ich niewłaściwe stosowanie i przechowywanie stwarza poważne zagrożenie także dla zwierząt i środowiska.

W celu uniknięcia, bądź ograniczenia negatywnych skutków działania, konieczna jest znajomość zasad właściwego z nimi postępowania. Ważna jest świadomość wszystkich producentów rolnych, w tym także producentów owoców jak istotne jest zmniejszenie stosowania pestycydów lub zagrożeń z nich wynikających na określonych obszarach, by zminimalizować skutki chemizacji.

Dyrektywa Unii Europejskiej o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (2009/128/WE) nakazuje użycie najbardziej efektywnych technik opryskiwania i środków ograniczających ryzyko skażenia przez znoszoną ciecz użytkową. 

Dyrektywa 2009/128/WE nakazuje przyjęcie środków służących ochronie środowiska wodnego i zasobów wody pitnej przed wpływem pestycydów, poprzez utworzenie stref buforowych o odpowiedniej powierzchni. Ma to na celu ochronę niebędących celem zwalczania, organizmów wodnych. Dyrektywa nakazuje także utworzenie  stref ochronnych dla wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywanych do pobierania wody pitnej, w których to strefach nie wolno stosować ani przechowywać pestycydów, oraz zmniejszenie stosowania pestycydów lub zagrożeń z nich wynikających na określonych obszarach jak parki, place zabaw, ogrody publiczne, tereny sportowe i rekreacyjne, tereny szkolne oraz inne tereny nieużytkowane rolniczo.

Minimalne strefy buforowe określone w przepisach prawnych.

Strefy buforowe pełnią istotną funkcję granicy oddzielającej powierzchnię uprawną, od wód powierzchniowych, innych obiektów wrażliwych, które to strefy zabezpieczają przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z chemizacji.

Rozporządzenie MRIRW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin określa szerokość minimalnych stref buforowych, które w przypadku  opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wynoszą:

• 20 m od pasiek,

• 3 m od krawędzi dróg publicznych 

W przypadku opryskiwaczy sadowniczych wynoszą 

- 3 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo 

W przypadku opryskiwaczy polowych wynoszą

 - 1 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, chyba że w etykiecie środków ochrony roślin podano większe odległości od tych miejsc, po uwzględnieniu  których można te środki stosować 

Odpowiednie zalecenia co do szerokości stref buforowych znajdują się  na etykietach wszystkich  zarejestrowanych środków ochrony roślin!

Szerokości stref buforowych są definiowane  na podstawie analizy ryzyka środowiskowego. Jeśli  wynika to z analizy, to umożliwia się  redukcję stref w określonych warunkach, np. w przypadku stosowania technik ograniczających znoszenie cieczy użytkowej. 

Środki ochrony roślin nie stanowią zagrożenia dla środowiska, jeśli stosujemy je prawidłowo. Warunkiem bezpiecznego i racjonalnego stosowania środków ochrony roślin jest przestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie, oraz postępowanie według reguł dobrej praktyki rolniczej.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej