MRÓWKOZOL® PŁYN na mrówki – Synthos Agro


zawartość substancji czynnych: 0,5% cypermetryna (0,5 g/700 g). Preparat owadobójczy w formie roztworu (mikroemulsja) do natychmiastowego użycia, przeznaczony do zwalczania mrówek i innych owadów biegających (karaluchy) i pełzających (rybiki cukrowe). Preparat można stosować w pomieszczeniach (domowych, biurowych, magazynach, piwnicach), na terenach przyległych do budynków (fundamenty) oraz na zewnątrz pomieszczeń: tarasy, balkony, podjazdy, chodniki, parkingi, garaże.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 650 ml

TREŚĆ ETYKIETY

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102      Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej