PROTECTOR karmnik dla myszy + kostki – Synthos Agrozawartość substancji biologicznie czynnych: 0,005% (0,005 g/100 g) bromadiolon. Preparat gryzoniobójczy w formie kostek, umieszczony w boxie do zwalczania myszy. Box posiada bezpieczne zamknięcie uniemożliwiające przypadkowy kontakt z preparatem ludzi i zwierząt. Działanie kostek jest równie wysoce skuteczne jak preparatu Protector Granulat. Karmnik jest wielokrotnego użytku, dzięki czemu istnieje możliwość uzupełniania wkładów kostkowych.


okres ważności:
2 lata
zawartość:
Box + 2x kostka 25g
lub wkłady:
6x kostka 25 g

TREŚĆ ETYKIETY

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H373 - Może powodować uszkodzenia narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. P102 Chronić przed dziećmi. P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczasu używania produktu. P280 Stosować rękawice ochronne. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej