AZOTOP® NEW 80 WP – Synthos Agro

zawiera: chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 360g/l
(31,7%)

Marqis 360 CS jest herbicydem, występującym w formie zawiesiny kapsułek w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym. W roślinie substancja czynna chlomazon powoduje zahamowanie syntezy karotenoidów. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Marqis 360 CS jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez korzenie i pędy kiełkujących chwastów, a następnie przemieszczanym do liści. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.

Dawka: 0,25l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik polny, przytulia czepna.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, tobołki polne.

Chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlecz obrotny.

Dawka 0,33l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik polny, przytulia czepna, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała.

Chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlecz obrotny.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

TREŚĆ ETYKIETY - UŻYTKOWNICY PROFESJONALNI

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej