AKAROL 770EC – Synthos Agro

zawiera: 770 g oleju parafinowego w 1 litrze środka.
Środek owadobójczy i roztoczobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do ochrony drzew owocowych oraz świerka modrzewia i cisa. Na roślinie działa powierzchniowo.okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

okres karencji: jabłoń, śliwa, świerk, modrzew, cis - NIE DOTYCZY

TREŚĆ ETYKIETY

KARTA CHARAKTERYSTYKI


H315 Działa drażniąco na skórę.  H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 Zebrać wyciek.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

 

 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej