ZAPRAWA NASIENNA T 75 DS/WS – Synthos Agro

zawiera: 75% tiuramu.

ZAPRAWA NASIENNA T 75 DS/WS jest środkiem grzybobójczym o działaniu kontaktowym w formie proszku do zaprawiania nasion na sucho, przeznaczonym do zwalczania grzybów przenoszonych przez materiał siewny oraz zasiedlających glebę (sprawców powodujących zgorzele siewek).

Środek przeznaczony do zaprawiania nasion przeciwko zgorzeli siewek warzyw - kapusty pekińskiej, kapusty białej, pietruszki, szpinaku, pomidora, ogórka, cebuli, papryki, marchwi oraz buraka ćwikłowego, cykorii liściowej, szalotki, cukinii, melona, kawonu, rzodkiewki, pora, sałaty, kalarepy, kapusty czerwonej głowiastej, kapusty włoskiej głowiastej, kapusty brukselskiej, brokułu kalafiora, jarmużu, selera, bobu, fasoli szparagowej i grochu zielonego, do zaprawiania czosnku przeciwko białej zgniliźnie i szarej pleśni oraz cebulek tulipana przeciwko fuzariozie tulipana
okres ważności: 2 lata

dostępne okakowania: 200 g, 400 g, 800 g, 10 kg

okres karencji: NIE DOTYCZY

TREŚĆ ETYKIETY - UŻYTKOWNICY PROFESJONALNI

TREŚĆ ETYKIETY - UŻYTKOWNICY NIEPROFESJONALNI

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H 302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H 318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H 332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.H 373 – Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. EUH208 – Zawiera tiuram. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P 261 – Unikać wdychania pyłu. P 280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P 305 + P 351 + P 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej